Bản quyền

Để tránh các khiếu nại về bản quyền sau này, Man Pham Blog xin đóng góp một vài ý kiến nếu bạn có ý định chia sẻ bài viết lên các website khác.

Quy định về chia sẻ bài viết

Man Pham Blog xin giữ bản quyền toàn bộ nội dung của Blog và chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền của bài viết

– Bạn không được phép sử dụng bản quyền của bài viết nhằm mục đích như sao chép, in ấn mua bán

– Bạn được phép sao chép bài viết lên các website khác nhưng phải giữ lại toàn bộ nội dung, không tự ý sửa chữa câu văn tránh gây hiểu lầm

– Khi bạn sử dụng sao chép lại bài viết, vui lòng ghi rõ : “Nguồn bài viết từ ManPham.com Blog

– ManPham Blog không chấp nhận bất kỳ hình thức sao chép bằng cách chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng anh (English) và những loại ngôn ngữ khác